Grindnesten herstellen en voorkomen

Grindnesten herstellen en repareren met Cementmix

Grindnesten in beton. Ze zijn niet alleen lelijk, maar veroorzaken vaak ook vochtproblemen. En soms verzwakken ze zelfs de constructie. Als u een grindnest aantreft in het beton is er gelukkig wel wat aan te doen. Al is het voorkomen van grindnesten uiteraard nog beter. Maar hoe pakken we dat aan?

Wat zijn grindnesten?

De term grindnest is lang niet bij iedereen bekend maar in de praktijk komen we grindnesten regelmatig tegen. Het is een aantasting van het beton waardoor u openingen in het beton ziet waarin het grind zichtbaar wordt. Soms ligt daardoor ook de wapening van het beton gedeeltelijk bloot en kan die gaan roesten. Fraai is het niet en vanzelfsprekend wordt de betonconstructie er ook niet sterker van. Overigens hoeven grindnesten niet altijd van buitenaf zichtbaar te zijn. Het kunnen ook holtes in het beton zijn die door te kloppen met een hamertje of met een zogenaamde impuls radar kunnen worden ontdekt.

Oorzaken van grindnesten

Cementmix Grindnesten herstellen

Grindnesten kunnen ontstaan als bij het mixen de fijne elementen – het cement en het zand – zich onvoldoende hebben gebonden met water. Die fijnere materialen kunnen daardoor wegspoelen en als het overblijvende water vervolgens verdampt, blijven de losse brokken grind over. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er te weinig cement en zand is gebruikt. Of als de materialen niet goed zijn gemengd. Maar ook een lekkende bekisting kan problemen veroorzaken. Zand- en cementdeeltjes kunnen dan wegstromen voordat het beton voldoende is uitgehard. Iets soortgelijks gebeurt als het beton is gestort terwijl er nog water in de bekisting lag. Tenslotte kunnen grindnesten ook nog ontstaan door een te fijnmazige betonbewapening. Daar kunnen de fijne materialen als zand en cement prima doorheen, maar het grind niet. Dat hoopt zich dus op.

Om het ontstaan van een grindnest te begrijpen, moeten we even terug naar hoe beton wordt gemaakt. Betonmortel is een menging van cement (het bindmiddel), zand en grind in een bepaalde verhouding (veelal 1:2:3). Dat betekent dat er in beton een grote hoeveelheid grind zit verwerkt. Het is belangrijk dat die verschillende elementen goed worden gemengd en zich met water binden. Zodat in het uiteindelijke beton dat relatief grove grind volledig wordt omsloten door de veel fijnere zand- en cementdeeltjes.

Hoe kunnen we grindnesten herstellen?

Het is van belang dat grindnesten worden hersteld. Het is niet zo dat een grindnest per se de constructiesterkte aantast – al kan dat in extremen gevallen wel – maar een grindnest is vaak de oorzaak van verdere vochtproblemen. Hoewel beton van nature enigszins poreus is, zorgt de compactheid er normaal voor dat water moeilijk binnendringt. Door een kiezelnest of grindnest is de kans groot dat er wél water binnendringt en er vochtproblemen en lekkages ontstaan. Reparatie kan op verschillende manieren plaatsvinden, afhankelijk van de plaats en de omvang van het grindnest. Soms worden injecties met reparatiemiddelen toegepast. In andere gevallen kan het grindnest worden uitgehakt en met reparatiemortel worden hersteld.

Hoe kunnen we grindnesten voorkomen?

cement waterdicht maken

Belangrijker is om al bij het aanbrengen van beton direct het ontstaan van grindnesten te voorkomen. Zoals we zagen, ontstaan grindnesten bijvoorbeeld door verkeerde materiaalverhoudingen, onvoldoende verfijning en menging van de materialen, of een ondeskundige bekisting of bewapening. Zorgvuldigheid bij de voorbereiding en het storten van beton is dus een eerste vereiste om grindnesten te voorkomen. Het helpt ook om tijdens het storten het beton te porren of te trillen.

Vochtproblemen door grindnesten tegengaan

Tegelijkertijd kan men ook overwegen om het beton nog eens extra waterdicht te maken. Massief beton is van zichzelf al behoorlijk ondoordringbaar voor water. Maar als onverhoopt ergens een grindnest is ontstaan, wordt de kans op vochtproblemen direct veel groter. We kunnen hier preventief iets aan doen door het gebruikte beton een waterdicht behandeling te geven.

Dit kan direct bij het mixen van het beton. Normaal wordt de betonmortel met water gemengd. Door nu in plaats van dat gewone water onze vloeibare Ecoform Cementmix te gebruiken, ontstaat een beton dat direct na verwerking en uitharden volledig waterdicht is. U maakt ter plekke een waterafstotend én waterdicht beton. Cementmix is daarmee geen wondermiddel om grindnesten te voorkomen. Maar het kan wel mogelijke vochtproblemen door grindnesten zoveel mogelijk tegengaan.