Vocht door grondwater problemen voorkomen

Optrekkend vocht in je woning, bedrijfspand of vakantiehuis kan verschillende oorzaken hebben, waaronder een gestegen grondwaterpeil. In deze blog gaan we wat dieper in op dat grondwaterpeil, de verschillen in Nederland en uiteraard wat dit grondwater voor jouw situatie kan betekenen. Welke vochtproblemen kunnen ontstaan en wat kunnen we daaraan doen?

Hoog grondwaterpeil kelder?

Permacon voorkomt optrekkend vocht
Grondwater vocht in huis

Grondwater is regenwater dat de grond inzakt of via sloten, meren en rivieren in de bodem terechtkomt. Dat water zakt vervolgens langzaam tot een laag in de bodem die geen water doorlaat. Het water kan dan niet verder en verzadigt de grond erboven zodat die geen water meer kan opnemen. Het punt waar de bodem volledig verzadigd is, noemen we het grondwaterpeil en onder dat peil vinden we het grondwater.

Hoogteverschillen en bodemverschillen

Door de hoogte- en bodemverschillen varieert het grondwaterpeil door het land. In het westen is een kuil van nog geen halve meter vaak voldoende om het grondwater te bereiken. Op de hoger gelegen Veluwe met zijn zandgronden kan het grondwater tientallen meters diep liggen. Er zijn allerlei zaken die het grondwaterpeil beïnvloeden.

Factoren hoogte grondwaterpeil

Permacon voorkomt optrekkend vocht in beton
Extreem voorbeeld van grondwater problemen
  • Uiteraard heeft de hoeveelheid regen invloed op het grondwaterpeil. Bij overvloedige regen stijgt dat, bij lange droogteperiodes daalt het.
  • De aanwezigheid van beken, sloten en vaarten in de omgeving. Die kunnen zorgen voor de afvoer van grondwater, maar het grondwater ook aanvullen.
  • De waterdruk uit dieper gelegen bodemlagen.
  • Ondergrondse constructies in de bodem, zoals tunnels en kelders kunnen het grondwater als het ware omhoog duwen.
  • Eventuele waterwinning in de omgeving heeft invloed op het lokale grondwaterniveau.
  • De grondwaterstand verandert ook door veranderingen aan de bodem zelf, zoals bodemdalingen.

Dat betekent dat de grondwatersituatie rondom jouw woning, vakantiehuis of bedrijfspand in de loop van de tijd kan veranderen. Incidenteel door droge en natte periodes of structureel door veranderende omstandigheden. Dat kan in sommige gevallen vochtproblemen veroorzaken.

Hoe voorkom ik problemen door een hoog grondwaterpeil?

permacon stopt optrekkend vocht in kelder

Het is in eerste instantie jouw eigen verantwoordelijkheid als particuliere eigenaar om te zorgen dat jouw eigendom is voorbereid op veranderingen in het grondwaterpeil.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de constructie en bijvoorbeeld vochtdichtheid van de bouwmaterialen. Wel is het zo dat je mag verwachten dat de waterschappen voor een goede grondwaterbalans zorgen.

Er is een nationaal waterbeleid en de provincie moet ervoor zorgen dat dit lokaal wordt vertaald in een goede kwaliteit van het grondwater. Dus bij serieuze stijgingen en dalingen kan het wel degelijk belangrijk zijn om contact op te nemen. Maar tegelijkertijd moet ook jouw eigendom zijn voorbereid op veranderingen in het grondwaterniveau om problemen te voorkomen.

Problemen door een te hoog grondwaterpeil. Of een te laag grondwaterpeil

Als het grondwaterpeil verandert, kan dat verschillende problemen opleveren. Zowel bij een stijging als een daling:

  • Als het grondwaterpeil hoog ligt, kunt u te maken krijgen met vochtige kruipruimtes en kelderruimtes. Kelders kunnen zelfs vollopen. Maar het vocht kan ook verder via de muren omhoog trekken en hoger gelegen ruimtes bereiken. Lees meer over optrekkend vocht.
  • Ook als het grondwaterniveau daalt, kan dat problemen opleveren. Bijvoorbeeld bij huizen in oude binnensteden die nog op houten palen zijn gebouwd. Zolang die palen in het grondwater staan, komt er geen zuurstof bij en rotten ze niet. Komen ze echter droog te staan, dan zijn ze zelf nog wel vochtig en kunnen ze snel gaan rotten. Ook zien we dat na de lange droge zomer er veel meer meldingen zijn van huizen die verzakken omdat de onderliggende bodem inklinkt.

In deze blog beperken we ons uiteraard tot de problemen door stijgend grondwater. Wat betekent dat voor jouw woning of bedrijfspand? En welke doelmatige maatregelen kun je zelf nemen om problemen te voorkomen?

Vochtproblemen door stijgend grondwater

Als het grondwaterniveau hoog ligt, kun je dat bijvoorbeeld merken aan zogenaamde kwel – omhoogkomend grondwater – rondom en onder huizen. Kruipruimtes kunnen op die manier met een laag water zijn gevuld.

Erger wordt het als het grondwater door de muur komt of via keldervloeren naar binnen dringt. Natte keldervloeren en muren zijn nadelige gevolgen en in het ergste geval kan een kelder zelfs onder water komen te staan.

Permacon voorkomt schimmel aanslag

Tenslotte kan een hoge grondwaterstand ook vochtproblemen hoger in het huis veroorzaken. Hoewel tegenwoordig vocht-isolerende lagen worden aangebracht tussen het fundament en de daarop geplaatste muren, is met name in oudere huizen vaak een directe gemetselde verbinding aanwezig. Ook werden de fundamenten zelf vroeger vaak gemetseld. Grondwater kan door de zogeheten capillaire werking van de steenconstructie letterlijk omhoog worden gezogen. Zoals een boom water uit de grond zuigt en naar de bladeren transporteert, zo zuigen fundament en muren het vocht uw huis in.

Waterdichte muren om vochtproblemen door grondwater voorkomen

Iedere oplossing voor een vochtprobleem begint met goede analyse van wat de oorzaak is. Vaak is er ook niet één enkele oplossing, maar kunnen vochtproblemen worden tegengegaan door een combinatie van maatregelen. Zo kan een verbeterde drainage ervoor zorgen dat er minder vocht in kruipruimtes blijft staan. Maar tegelijkertijd kan het ook nodig zijn keldervloeren en de muren van het huis zelf waterdicht te maken.

Beton, steen en metselwerk zijn namelijk van nature niet volledig waterdicht. Al deze materialen bevatten poriën en afhankelijk van dikte, kwaliteit en leeftijd van de bouwmaterialen kunnen zulke poriën helemaal door het materiaal heenlopen. Water kan er doorheen lopen en omhoog worden gezogen.

Maak muren waterdicht met Permacon

Een effectieve methode om het kwelwater te stoppen en buiten te houden, is een behandeling met Permacon. Dit Ecoform product vult in het zogeheten vochtwisselingsgebied van beton en steen de poriën met een onoplosbare gel die ondoordringbaar is voor vloeistof. Op die manier zorgt Permacon dat de bouwmaterialen waterdicht worden en helpt daarmee vochtproblemen door stijgend grondwater te voorkomen. Omdat het vocht niet meer in beton en steen kan doordringen, voorkomt Permacon ook zaken als betonrot en de groei van algen en schimmels in een waterdicht gemaakte kelder. Het product kan worden gebruikt op beton, baksteen, natuursteen, kalkzandsteen, gips en terracotta. Permacon is bovendien milieuvriendelijk en zeer eenvoudig aan te brengen.

Meer weten over Permacon en hoe het jou kan helpen grondwater problemen te voorkomen? Check dan onze Permacom productinformatie.