Permacon stopt optrekkend vocht.

Optrekkend vocht in uw huis, vakantiehuisje, appartement of schuur is een probleem dat soms pas na jaren zichtbaar wordt, maar dan wel grote problemen kan veroorzaken en reparaties nodig maakt. Gelukkig kunt u het probleem voorkomen en preventieve maatregelen nemen tegen vocht dat optrekt in uw huis en andere gebouwen.

Wat is optrekkend vocht?

Permacon stopt optrekkendvocht in de kelder

Als u een droge spons op een vochtige ondergrond legt, ziet u hoe de spons vochtig wordt. Het water wordt uit de bodem de spons ingezogen. En dat is ook precies wat we van een spons verwachten. Helaas doet een huis of gebouw dat op/in een vochtige bodem staat hetzelfde: het vocht uit de grond wordt in de constructie gezogen. Dit noemen we optrekkend vocht.

Optrekkend vocht komt vaak voor in wat oudere gebouwen, maar het is zeker aan te raden om ook bij modernere constructies met bijvoorbeeld een betonnen fundering kritisch te zoeken naar vochtproblemen. Bij oudere gebouwen zijn de funderingen vaak gemetseld en zijn geen dichte lagen aangebracht om optrekkend vocht te voorkomen. De stenen en het metselwerk staan dan rechtstreeks of indirect in verbinding met het grondwater, oppervlaktewater of ander vocht. Door absorptie, of de zogenaamde capillaire werking, wordt het vocht vervolgens door de gebruikte bouwmaterialen het gebouw ‘ingezogen’. Optrekkend vocht is dus eigenlijk ‘opgezogen vocht’. De kracht waarmee dit gebeurt is bijzonder groot. Zoals een grote boom de voedingsstoffen ook vanuit de wortels naar de takjes en bladeren in de boomtop weet te krijgen, zo krachtig kan ook het vocht omhoog worden gezogen in uw huis of schuur.

We hebben een apart blogartikel geschreven over “Wat is optrekkend vocht” wat mogelijk interessant is om ook even te lezen.

De mate waarin een gebouw gevoelig is voor dit optrekkende vocht hangt overigens niet alleen af van de constructie en de gebruikte materialen. Ook de algemene vochtigheid, de temperatuur, de mogelijkheid tot verdamping, en isolatie van bijvoorbeeld kruipruimtes spelen een rol. Maar ook de aanwezigheid van zouten in de gebruikte bouwmaterialen en veranderingen in de grondwaterstand hebben invloed op optrekkend vocht problemen.

Permacon

  • Wij adviseren tweemaal verneveling met Permacon met lage drukspuit.
    Eén verneveling dekt ca. 8 m2. Tweemaal vernevelen brengt het gemiddelde op: 1 liter per 4 m2.
  • Garantie is permanent
  • Verkrijgbaar in 1 / 2,5 / 5 / 10 / 25 Liter.

Dit betekent automatisch dat een vochtprobleem ook pas later kan ontstaan. Als de situatie in en om het gebouw aanvankelijk zo is dat er geen vochtproblemen zijn, kan een verandering in de omgeving alsnog problemen met optrekkend vocht veroorzaken. U kunt daarbij denken aan veranderingen in de riolering, uw tuin – of die van de buren – die opnieuw wordt aangelegd met een ander afwateringspatroon als resultaat of een nieuwe aanbouw aan het huis.

Gevolgen en schade door optrekkend vocht

Permacon stopt permanent optrekkendvocht in de kelder

Dat de bouwmaterialen van het huis vocht opzuigen, kunt u merken aan allerlei zaken. Uiteraard kunnen er vochtplekken ontstaan die dus niet het gevolg zijn van directe lekkage, maar van het optrekkende water uit de bodem. Er kunnen schimmels en algen gaan groeien en zich zelfs gaan hechten aan meubels, er kan een muffe geur ontstaan en verf, stuclagen, behang en andere stoffering kunnen loslaten.

Maar feitelijk zijn deze zaken alleen nog maar symptomen van het probleem. Ernstiger is dat ook de bouwmaterialen en de constructie zelf uiteindelijk onherstelbaar beschadigd kunnen raken. Niet alleen rechtstreeks vanwege de aantasting van bouwmaterialen door het vocht, maar ook kunnen algen en schimmels die gevoed worden door het vocht houtconstructies en andere dragende bouwelementen aantasten.

Optrekkend vocht voorkomen

Uiteraard wilt u voorkomen dat uw woning, tuinhuis of schuur beschadigd raakt door vocht dat omhoog komt. De beste preventie begint natuurlijk bij de bouw en constructie zelf, waar al veel maatregelen genomen kunnen worden om te voorkomen dat grondwater en ander vocht problemen veroorzaken. En uiteraard is het belangrijk de waterhuishouding in en om het gebouw te begrijpen. Zaken als de afwatering van het regenwater, mogelijke lekkages en eventuele veranderingen in het grondwaterpeil zijn de moeite waard om uit te zoeken.

Daarnaast kan in bestaande gebouwen schade worden voorkomen door middelen te gebruiken die uw bouwmaterialen waterdicht maken en verhinderen dat het vocht nog langer via deze bouwstoffen omhoog kan komen.

We hebben een apart artikel geschreven over hoe je een kelder waterdicht kunt maken. Ook met handig stappenplan.

Permacon stopt optrekkendvocht en voorkomt schimmel vorming

Een voorbeeld van zo’n middel is Permacon. Dit middel maakt uw fundering en andere constructies volledig waterdicht en stopt daarmee het optrekken van het vocht. Tegelijkertijd voorkomt dit middel betonrot en stopt het schimmels en algen. Het middel is te gebruiken op alle soorten oud en nieuw beton, baksteen, natuursteen, kalkzandsteen, gips en terracotta. Het is niet alleen te gebruiken in fundamenten en vloeren, maar ook voor bestratingen en wanden.

Een middel als Permacon is milieuvriendelijk en is dus een duurzame oplossing voor optrekkend vocht. De vloeistof is kleurloos en op waterbasis, en kan uitstekend door de doe-het-zelver worden gebruikt. Voor grotere klussen kunt u gebruik maken van een gewone lagedrukspuit zoals die ook in de tuin wordt gebruikt. Voor kleinere oppervlakken en toepassingen kunt u een kwast gebruiken.

Optrekkend vocht, een probleem met een oplossing

Vochtproblemen in huizen en andere gebouwen horen bij ons Nederlandse klimaat. Als we er niets tegen doen, kunnen deze problemen schade veroorzaken aan woning en interieur. Gelukkig kunt u deze schade eenvoudig voorkomen met Permacon, waarmee u beton en steen waterdicht maakt en het verder omhoogkomen van water in uw huis voorkomt. Permacon is milieuvriendelijk, eenvoudig aan te brengen en beschermt uw huis, vakantiehuis of schuur zijn voorgoed tegen vocht dat uit de grond omhoog trekt.